Resocializačné stredisko Čistý deň má prísť o priestory, bude sa brániť

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/473026-resocializacne-stredisko-cisty-den-ma-prist-o-priestory-bude-sa-branit/

SITA 12.06.2018 15:25

Čistý deň

Zariadenie Čistý deň. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Resocializačné stredisko Čistý deň v Galante – Hodoch môže prísť o priestory. Trnavský samosprávny kraj si chce vziať späť budovy, ktoré neziskovej organizácii Čistý deň poskytol. Zakladateľka Čistého dňa Zuzana Tománková hovorí, že na to nie je dôvod a neziskovka sa bude brániť právnou cestou.Čítajte viac

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja bude o ukončení zmlúv o výpožičke a o nájme nehnuteľností hlasovať v stredu 20. júna. Zmluvu o výpožičke možno podľa materiálu, ktorý majú k dispozícii poslanci, skončiť okamžite, pretože Čistému dňu bola odobratá akreditácia a nemôže tak naplniť dohodnutý účel výpožičky. Nájomnú zmluvu na ďalšiu nehnuteľnosť možno podľa toho istého dokumentu vypovedať bez udania dôvodu s tým, že výpovedná doba je tri mesiace. Tománková takéto zdôvodnenia odmieta. “Výpožička nebola viazaná na poskytovanie resocializačnej starostlivosti, ale všeobecne na starostlivosť o drogovo závislé osoby,“ tvrdí. Čistý deň starostlivosť takýmto osobám aj v súčasnosti podľa nej poskytuje. V prípade nájmu ďalšej budovy nie je podľa nej možné dať výpoveď bez udania dôvodu. “Zákon nedovoľuje vypovedať zmluvu uzatvorenú na dobu určitú bez udania dôvodu. Táto časť zmluvy je teda neplatná,“ tvrdí Tománková, ktorá je advokátkou. Ukončenie zmlúv by bolo podľa nej protiprávne a určite by skončilo na súde.

Trnavský samosprávny kraj plánuje po vypovedaní zmlúv nehnuteľnosti v Galante – Hodoch využiť na rozšírenie nedostatkových sociálnych služieb, predovšetkým špecializovaných. Takéto zariadenia poskytujú služby pre všetky vekové kategórie osôb napríklad s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, schizofréniou či demenciou.

Trnavský samosprávny kraj a nezisková organizácia Čistý deň sa na výpožičke prvých nehnuteľností dohodli ešte v roku 2005. Kraj sa zaviazal po pätnástich rokoch užívania nehnuteľnosti predať neziskovke za jednu korunu. V roku 2013 uzatvorili nájomnú zmluvu na ďalšie priestory, zmluva je platná do roku 2023.

Čistý deň čelil v predchádzajúcich dvoch rokoch podozreniam v súvislosti so sexuálnym zneužívaním klientov. Kauzu otvorila poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vo februári tohto roku zrušilo neziskovej organizácii akreditáciu, rozhodnutie nadobudlo účinnosť 7. marca tohto roku. Čistý deň podal proti rozhodnutiu odvolanie (rozklad), čo však nemá odkladný účinok.

0 comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.