Boli sme v Čistom dni a hovorili s jeho zakladateľkou

Zdroj: http://www.aktuality.sk/clanok/379621/zakladatelka-cisteho-dna-zuzana-tomankova-siria-sa-tu-bludy-ako-u-goebbelsa-rozhovor/

Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante

Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk
Po viac ako mesiaci mlčania otvorene prehovorila. Je naivné myslieť si, že mladí začnú sexuálne žiť až po osemnástke, tvrdí Zuzana Miková Tománková.

Odmietla nahrávku na video aj fotografovanie s tým, že sa cíti byť zničená. Na rozhovor prišla v čiernom roláku, text pred publikovaním museli schváliť právnici.

Napriek tomu, že v úvode rozhovoru pôsobila útočne, postupne porozprávala o tom, ako Čistý deň funguje, o opitom psychológovi na chate v Považskej Bystrici, aj to, prečo si myslí, že v celej kauze sú podľa nej len obeťami.

Čo ste si pomysleli, keď stečítali blog o zneužitej Natálii?

Úprimne? Dodnes som to nečítala. Dozvedeli sme sa o ňom až v sobotu, kedy nám začali volať kamaráti. Pre zachovanie svojej osobnej integrity a duševného zdravia aspoň na tej úrovni, aké je teraz, to čítať nemôžem.

Prečo?

Zvedavosť je veľmi dobrá pre toho, koho sa téma osobne netýka a myslím, že s týmto aj kalkulovali, keď blog písali. Atmosféra textu, ako mi bolo tlmočené, sa presunula možno niekam do stredoveku. Vôbec nechápem, ako niekto môže napísať niečo takýmto beletristickým spôsobom na mieste, kde by sa malo argumentovať faktami.

V blogu sa opisoval príbeh Natálie. Považujete ju za problémové dievča?

Je veľmi neetické vyjadrovať sa k osobnému a intímnemu životu akéhokoľvek človeka a už vôbec nie klienta. Je to neprofesionálne, neetické a podľa mňa by to malo byť aj sankcionované. Keby sme toto mohli prehovoriť, celý príbeh by odrazu získal úplne iný rozmer a verejnosť by ostala prekvapená. Byť drogovo závislý v mladistvom veku nie je voľba toho dieťaťa.

Spýtam sa priamo: bola sexuálne zneužitá v Čistom dni?

Zbytočne sa budete pýtať, na intímnu sféru klientov neodpoviem. A nakoniec, z médií sa dá získať informácia o tom, že k zneužitiu nedošlo.

„Akcia proti nám“

Neľutujete, že ste požiadali o radu mediálneho poradcu premiéra Erika Tomáša? Viac vám to uškodilo, ako pomohlo.

Mňa skôr mrzí, že sa to otočilo proti pánovi Tomášovi. Pretože toho človeka sme vtedy videli desať minút naozaj prvýkrát v živote.

Všetko, čo sme urobili, bolo podľa mňa morálne v poriadku. Ešte z Chorvátska sme oslovili pána prezidenta Kisku, keďže sme počuli, že aj on sa do celej kauzy zainteresoval.

Nehovorili sme nič iné, len že prosíme, aby dodržali pravidlo Audiatur et altera pars (Nech je vypočutá aj druhá strana – pozn. red.).

Takisto sme oslovili pani poslankyňu Blahovú. Dodnes nám neodpovedala, iba odkázala cez médiá, že nebude chodiť do zariadenia, kde sa drzo správajú k novinárom. Hovorili sme, alebo sa snažíme hovoriť, aj s ďalšími poslancami. Niekto zareagoval, iní nie.

Okrem jedného rozhovoru, pre časopis .týždeň na začiatku kauzy, Čistý deň doteraz mlčal. Prečo ste sa rozhodli hovoriť až po mesiaci?

Myslím si, že táto situácia by mohla vojsť do učebníc študentov masmediálnej komunikácie ako perfektne zvládnutá a vopred pripravená akcia.

Od toho, že 31. augusta boli založené nicky v internetových diskusiách, ktoré nás obviňovali, cez to, že reportáže boli natočené dopredu, až po samotný fakt, že sa počkalo, kým odídeme do zahraničia a potom sa masívne spustila kampaň.

Naozaj si myslím, že išlo o profesionálnu prácu. Na druhej strane stoja ľudia, ktorí celý život robia niečo iné, než exhibujú pred kamerami. Riaditeľ zariadenia ani netušil, že keď chcel prečítať vyhlásenie, nemal to nazvať tlačovou konferenciou.

Hovorili ste, že podľa vás išlo o vopred pripravenú akciu. Prečo by to niekto robil?

Mám taký pocit, že niektorí politici sa potrebujú vidieť pred kamerou. Je mi to ľúto, lebo v tomto zariadení, keď sa pracuje s drogovo závislými ľuďmi, a je jedno, či do 18 rokov alebo s dospelými, tak sa snažíme pracovať s celým rodinným systémom.

Myslíme si, že v konečnej fáze aj matka Natálie a jej rodina bola de facto len využitá. Lebo tu naozaj nešlo o záujem dieťaťa.

Hovoríte, že v lete niekto pripravil plán, aby vás diskreditoval.

Keby niekomu išlo o to, že chce chrániť dieťa – a sama pani Blahová to povedala, že pomáhala matke aj s podaním návrhu na predbežné opatrenie – prečo nezasiahli hneď? A nemuseli to medializovať, keby išlo iba o záujem detí. Chceme chrániť deti… Ako keď si niekto povie, že chce robiť charitu.

Buď to urobí potichu a pošle peniaze na účet núdznych, alebo niekomu podá do ruky jedlo. Alebo to robí tak, že napíše na veľký šek, že daruje 5000 eur a odovzdáva to pred kamerou. Keby im išlo o deti, mali žiadať, aby nám zakázali odcestovať do Chorvátska a veci preverovať na mieste.

Ale diskrétne. Veď, preboha, tieto informácie o Natálii budú na webe aj v čase, keď ona bude matkou. Všetky informácie, ktoré idú do médií, a aj komentáre, zostanú. A naši klienti to čítajú. Ako sa cítia naše dievčatá teraz, keď sú postavené do takej konotácie, že všetky sú… dajte tam tri bodky.

Koľko je tu v súčasnosti klientov?

Kapacita je 20 a 22 lôžok. Momentálne je tu približne 40 ľudí (rozhovor sa konal 6. októbra – pozn. red.).

Pretože podľa predbežného opatrenia súdu by tu už nemali byť.

Nemáte pravdu. Predbežné opatrenie má taký charakter, že je svojim vydaním vykonateľné, ale právoplatné je až vtedy, keď sa nepodá opravný prostriedok. Podľa mojich vedomostí boli podané opravné prostriedky vo všetkých prípadoch, s výnimkou dvoch klientov.

Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante

Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk

Sex na rozlúčku

Je štandardné, že majú klienti medzi sebou sexuálny styk?

Je naivné domnievať sa, že vo vonkajšom svete deti začínajú žiť pohlavným životom po dovŕšení osemnásteho roku. Iste súhlasíte, že nie. Neviem, akým právom od nich toto niekto očakáva, pokiaľ sú umiestnené tu v inštitúcii. Neteší ma, ako sa to pýtate.

Ako by ste otázku teda položili vy?

Asi by som sa to nevedela spýtať mäkšie. Nepamätám si, že by sme niekoho pristihli v intímnej chvíli. Neviem o takomto prípade.

Veľmi frekvenčne sa v tomto zariadení rieši správanie – a dúfam, že aj v iných – kedy vidíte, že vzťah medzi dvomi ľuďmi je bližší medzi nimi ako medzi zvyškom komunity.

Existujú nejaké pravidlá, uložia sa zákazy spoločného stretávania sa, spoločných aktivít a podobne. Keď to nedodržiavajú, v prípade dospelých klientov sú vylúčení z komunity. V prípade detských klientov ich musíme strážiť.

Dokážete ich ustrážiť aj na spoločných chatách alebo výletoch, napríklad do Chorvátska?

Čo by vám povedal profesor na gymnáziu, keby ste sa ho opýtali, ako ustráži deti na lyžiarskom výcviku? Dá sa to? Myslím si, že pedagógovia urobia všetko preto, aby sa im to podarilo.

Napríklad dievčatá dajú na iné poschodie ako chlapcov, robia nočné kontroly… Je pokrytectvom povedať, že takéto správanie dokážete vylúčiť.  Nech mi niekto povie, aké ďalšie opatrenia treba u nás urobiť a my ich zavedieme.

Potom je tu ešte ďalšia citlivá téma: sexuálna preferencia klientov. Nemá každý z nich heterosexuálne preferencie. Aj keď rozdelíme dievčatá a chlapcov, k nejakým intímnym zbližovaniam môže prísť. A je to normálne.

Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante

Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk

Polícia tiež preveruje, že malo prísť k sexuálnemu styku medzi 14-ročnou dievčinou a vašim kuchárom.

Áno, v tomto prípade sa aj riaditeľ zariadenia dostal do nepríjemnej situácie, keď ho obvinili, že klamal. On len nepovedal informáciu B a potom to vyznelo ako nepravda. Informácia A je taká, že malo ísť o „sex na rozlúčku“ na prelome mesiacov február a marec (2015 – pozn.red.).

V tom čase klient odchádzal z nášho zariadenia a v tom čase skutočne nebol v pracovnom pomere. Mal čiastkový úväzok na hodinu denne predošlých päť mesiacov.

Policajným preverovaním sa nepodarilo preukázať, či k sexuálnemu styku došlo, keď mala Natália 14 rokov alebo 15 rokov.

Miláčik žien

Nevšimli ste si medzi Natáliou a ním, že majú k sebe blízky vzťah?

Nie, ten chlapec bol všeobecne miláčikom dievčat v tomto zariadení – bol pre nich atraktívny.

Nie je potom o dôvod viac kontrolovať jeho správanie?

Čo budete škaredých ľudí prijímať a pekných nie? To predsa nemôžeme. Niektorí klienti sú pekní a ľubiví na prvý pohľad. Samozrejme, ten pozor dávajú nielen terapeuti. U nás funguje tzv. hierarchická terapeutická komunita.

Teda bývalí závislí klienti pomáhajú ostatným. Na začiatku, keď príde narkoman do zariadenia a posadí sa k nemu psychológ v bielom plášti, nedôveruje mu. Dnes sa rozoberá v médiách, že išlo o vyliečeného narkomana.

Dodnes je to bežný prvok pri terapii v západných krajinách. Nie je to človek, ktorý bol zodpovedný za klientov a nemáme vzdelaných pracovníkov, psychológov…

Práve jedna z kontrol vám vytkla, že nemáte psychológov a pán Tománek to odmietol a seba nahlásil.

Áno, a nielen pán riaditeľ bol vtedy psychológom v Čistom dni. Najhoršie ale je, že dodnes nemáme ani jedno metodické usmernenie z ústredia práce, čo je to pracovná terapia, psychoterapia.

Žiadnu ani právnu definíciu týchto pojmov. Ergoterapueti nie sú predstavovaní rodičom, pretože nie sú pre nich dôležití.

Rodičovské skupiny vedú vysokoškolskí vzdelaní ľudia a technickí pracovníci tam nechodia. Je to jeden z bludov, ktorí všetci opakujú. Potom sa z toho stane pravda ako u Goebbelsa.

Odmietate, že by došlo k zneužitiu svojho postavenia voči klientke. Spomínali ste, že bol miláčikom dievčat a zároveň ich „mentor“.

Prečo krásna 25-ročná žena vytvorí vzťah so 65-ročným mužom? On nemohol zneužiť svoje postavenie, pretože máme nastavený systém sankcií a odmien.

Vychovávať dieťa v hodnotách určite nejde bez zákazov, trestov. Som presvedčená, že zdravá matka je primerane frustrujúca matka a naučí dieťa odkladať niektoré svoje potreby.

Systém sankcií a odmien je veľmi prísne prepracovaný a navzájom si ich udeľujú kolektívne klienti pod kontrolou zamestnancov. Žiadny iný prístup nevykazuje taký úspech ako skupinová intervencia.

Tak nepripúšťate si, že by ste zlyhali pri kontrole tohto chlapca?

Prečo by som si mala? Som členka správnej rady a nerobím v priamej práci s klientami. Riaditeľ manažuje zamestnancov, ktorí sú v každodennom kontakte s deťmi. Máme niekoľkohodinové porady, pri ktorých sa preberá každý jeden klient.

Zlyhanie jednotlivca však nemôžete vylúčiť nikdy a nikde. Videli ste, aby pri pochybení lekára, ktorému jeho chybou zomrie pacient, sa žiadalo odstúpenie riaditeľa nemocnice?

Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante

Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk

Čo sa stalo na chate v Považskej Bystrici? Polícia preveruje, že ďalšiu klientku mal tam niekto z vašich zamestnancov znásilniť.

V tom čase bola polovica ľudí z našej komunity na terénnej terapii. Druhá skupina ostala v Galante, kde sme v rámci otvorenosti nášho zariadenia ponúkli vzdelávanie pre sociálnych kurátorov o práci s drogovo závislými.

Riaditeľ sa nachádzal v zariadení. Počas večera dostal riaditeľ informáciu, že iní zamestnanec je na chate pod vplyvom alkoholu. Z Galanty dal riaditeľ Tománek inštrukciu, aby tohto človeka izolovali, zamkli v izbe a ráno poslali preč.

Následne dostal riaditeľ spätnú väzbu, že tento náš bývalý kolega sa ešte večer pobalil a odišiel. Druhý deň prišiel do hotela riaditeľ, kde mu povedali, že náš psychológ si tam kupoval alkohol.

Následne bol videný klientmi a klientkami, ako chodí po balkóne bez spodnej bielizne. Psychológ dostal okamžitú výpoveď…

Ide o psychológa, ktorého spomínala detská ombudsmanka Viera Tomanová, že mal hodinovú výpoveď?

Áno, ten. Vo výpovedi mu boli uvedené dôvody ako alkohol na pracovisku, zanedbanie pracovných povinnosti a nevhodné sexuálne správanie. Potom sa riaditeľ Tománek rozprával aj s dievčatami. Jedno z nich priznalo, ze tiež požilo alkohol, viac informácií ale nedostal.

Toto dievča neskôr telefonovalo s matkou, ktorá si po ňu prišla a na polícií podali trestné oznámenie za znásilnenie. Riaditeľ aj všetci zamestnanci zariadenia boli súčinní s políciou.

Vypočúvali minimálne štyri dievčatá na policajnej stanici vyšetrovateľom za prítomnosti znalca a prokurátora v Považskej Bystrici. Políciu sme žiadali, aby bol Čistý deň v prípadnom vyšetrovaní evidovaný ako poškodená strana. Nikoho sme nekryli, ani netvrdili, že sa to nemohlo stať.

Resocializačné zariadenie Čistý deň v Galante

Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk

Podľa vás došlo na chate k znásilneniu alebo nie?

Pochybujem. Pokiaľ viem, matka podala trestné oznámenie, že došlo k znásilneniu, a polícia to na základe výpovede poškodenej preklasifikovala na zneužitie. Ale nerada by som sa k tomu vyjadrovala.

Cítite krivdu?

Takto zranená som sa nikdy ešte necítila. Nerozumiem, ako sme sa do tejto situácie mohli dostať. Osobne nepracujem priamo s klientmi, ale keďže chcem byť s manželom, musím ísť za ním do zariadenia. Tie deti vnímam, akoby som bola ich mama.

Učím ich zavárať, maľujem s nimi, modelujem motýle. Sme veľmi smutní, ale drží nás nad vodou mnoho pozitívnych správ od ľudí, ktorí nás podporujú.

 

Zuzana Miková Tománková štyri dni po rozhovore napísala, že nesúhlasí, aby bol text publikovaný skôr, než rozhodne o ich prípade akreditačná komisia. Redaktorov Aktuality.sk o tejto podmienke dovtedy neinformovala. Akreditačná komisia sa mala stretnúť v piatok, nakoniec jej zasadnutie odložili na november. S ohľadom na závažnosť témy sme sa rozhodli publikovať text aj bez jej súhlasu. TU si prečítajte celý dôvod.

0 comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.